Synonymer.no

selvstendig

Meningsgruppe: 1

absolutt

abstrakt

almengyldig

autokefal

autokratisk

autonom

avkolonialisert

betingelsesløs

bred

definitiv

despotisk

diktatorisk

egenmektig

endelig

eneveldig

evig

fri

fribåren

frigjort

gratis

kategorisk

kreativ

myndig

original

originær

personlig

selvhjulpen

selvstyrt

sterk

suveren

tilgjengelig

uavhengig

ubegrenset

ubundet

uforpliktet

uhemmet

uhindret

uinnskrenket

uunngåelig

vid

åpen

Meningsgruppe: 2

ensidig


Andre relevante treff:

uselvstendig

selvstendighet

uselvstendighet
© Wild Wild Web 2012