Synonymer.no

selvmotsigelse

Meningsgruppe: 1

absurditet

antitese

diskrepans

diversitet

konflikt

kontrast

motpol

motsetning

motsigelse

motstykke

paradoks

polaritet

splittelse

tankekors

uenighet

urimelighet
© Wild Wild Web 2012