Synonymer.no

selvhjulpen

Meningsgruppe: 1

autokefal

autonom

bred

egenmektig

fri

fribåren

frigjort

gratis

kreativ

myndig

selververvende

selvstendig

selvstyrt

sterk

suveren

tilgjengelig

uavhengig

ubegrenset

ubundet

uforpliktet

uhemmet

uhindret

vid

voksen

åpen
© Wild Wild Web 2012