Synonymer.no

selskap

Meningsgruppe: 1

affære

agentur

aksjeselskap

allianse

anlegg

anliggende

aristokrati

assemblée

assosiasjon

auditorium

avdeling

bande

bane

bankett

bedrift

befatning

bevegelse

blokk

broderskap

bølge

bøling

company

drakt

drift

ellipse

ensemble

etablissement

fellesskap

ferd

fest

festivitas

festlighet

firma

flokk

folk

forbindelse

forbund

forening

foretak

forpleining

forretning

forsamling

fraksjon

friskare

fusjon

føderasjon

følge

galla

gerilja

gilde

gjeng

gjestebud

gremium

gruppe

hale

haleheng

halo

handel og vandel

handelshus

helhet

hjord

holding

honoratiores

hop

hopehav

horde

horg

hurv

hus

hær

hærskare

i skjønn forening

institusjon

institutt

interessentskap

junta

kartell

kleresi

klikk

klubb

klump

klynge

koalisjon

kobbel

kodilje

kollegium

koloni

kompani

kongress

konsern

konsil

konsorter

konsortium

korporasjon

kostebinderi

koteri

krets

lag

laug

liga

losje

lyd

masse

mengde

menighet

miljø

mottagelse

mottakelse

mug

muge

mylder

møte

omgang

omgangskrets

orden

organisasjon

parti

party

pool

publikum

rei

råd

samband

samening

samfunn

samfunnslag

samkvem

samling

sammen

sammenslutning

samskipnad

sirkel

skare

skokk

skrei

slabberas

smale

sosietet

stevne

stim

stimmel

sto

sulamitt

sverm

symposion

symposium

syndikat

tilheng

tilhørerflokk

tog

tropp

trupp

trust

union

veitsle

verden

vrimmel

yr

Meningsgruppe: 2

anstalt


Andre relevante treff:

selskapelig

selskapsvant

selskapsmann

selskapskledd

selskapskjær

selskapskjole

selskapskvinne

uten selskap

aksjeselskap

holde med selskap
© Wild Wild Web 2012