Synonymer.no

sekundere

Meningsgruppe: 1

anta

approbere

assistere

avlaste

bakke opp

befri

begynne i

bekjenne seg til

berge

bidra

bifalle

bistå

forbarme seg over

forskyte

forstrekke

forsvare

frelse

fremme

følge

godkjenne

gå til hånde

helbrede

hjelpe

holde med

innrømme

istemme

komme til unnsetning

leie

lette

lindre

løfte

medvirke

omvende

opp

oppelske

oppmuntre

overta

påberope seg

rake kastanjene ut av ilden for

redde

rette opp

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

skorde

skore

slutte seg til

slå et slag for

sponse

stemme for

stive av

strø sand på

styrke

stå bi

stå vedkommende bi

stø

støtte

støtte seg til

subsidiere

subvenere

ta hånd i hanke med

ta seg av

ta unna for

tilgi

tiltre

tjene

tre støttende til

underskrive

understøtte

unnsette

utfri

uttale seg for

uttale seg til fordel for

vise miskunn

vise nåde

være behjelpelig
© Wild Wild Web 2012