Synonymer.no

sekundær

Meningsgruppe: 1

adlyde

avledet

avstumpet

bagatellmessig

begrenset

betydningsløs

det samme

en brikke i spillet

ett fett

forsvinnende liten

funksjonær

føye

føye seg

grenser mot null

hipp som happ

hjul i maskineriet

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

ingen

intetsigende

irrelevant

kommer ut på ett

lav

likegyldig

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten

marginal

menig

parentetisk

perifer

periferisk

på gulvet

på siden av saken

randfenomen

ringe

statist

subaltern

subsidiær

svak

uanselig

ubetydelig

undergitt

underordne

underordne seg

underordnet

upåaktet

utenforliggende

uvesentlig

uviktig

Meningsgruppe: 2

avlede
© Wild Wild Web 2012