Synonymer.no

sektor

Meningsgruppe: 1

anpart

areal

atom

avdeling

avsnitt

belte

bestanddel

bit

bolk

bransje

brokke

bruddstykke

byggekloss

bås

del

departement

detalj

disiplin

domene

egn

element

enemerker

enhet

etappe

faktor

felt

filial

fraksjon

gebet

genre

gren

himmelstrøk

ingrediens

jordvidde

kant

komponent

konstituent

land

landskap

ledd

mark

modul

moment

motti

nomos

område

part

parti

partikkel

passasje

provins

region

reservat

revir

segment

seksjon

sfære

sone

sted

strekning

strøk

stump

takson

terreng

territorium

trakt

utdrag

utmål

utsnitt

vald

verden

Meningsgruppe: 2

distrikt


Andre relevante treff:

sektorisere
© Wild Wild Web 2012