Synonymer.no

segregere

Meningsgruppe: 1

atskille

avgrense

avsondre

avsperre

befri

berøve

boikotte

bolke

dele

differensiere

diskriminere

dissosiere

fordele

fraksjonere

frata

fryse ut

holde ut fra hverandre

internere

isolere

klare

kløyve

løsrive

oppløse

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

sondre

sortere

spalte

sperre inne

splitte

stenge ute

utelukke

utestenge
© Wild Wild Web 2012