Synonymer.no

seg

Meningsgruppe: 1

akte

dempe

egen

esle

i egen person

selv

Meningsgruppe: 2

avta

Meningsgruppe: 3

egentlig

for seg

i og for seg

særskilt


Andre relevante treff:

segl

segne

segment

seglass

seg selv

ta seg

segresjon

segregert

be seg

dy seg

segregere

besegle

om seg

ha seg

gi seg

segllære

te seg

se seg

innsegl

segmentere

eksegese

nesegrus

eksegere

mosegrodd

lei seg

dra seg

roe seg

segregasjon

segneferdig

seg imellom

bre seg

bry seg

sno seg

bue seg

oie seg

eie seg

kro seg

fra seg

bak seg

aue seg

for seg

eve seg

vri seg

forsegle

ta seg ut

ta seg av

pussegarn

i seg selv

reisegods

se seg om

segmentering

bergsegg

forseglet

seg selv nok

gi seg til

forsegling

heve seg

heksegryte

grue seg

fore seg

hive seg

gjø seg

gni seg i

fole seg

krye seg

like seg

lure seg

etle seg

egne seg

esle seg

kvie seg

more seg

kose seg

oppe seg

ikle seg

late seg

okke seg

kare seg

fine seg

kle seg i

hver seg

pare seg

arte seg

vise seg

spre seg

ynke seg

slå seg

yppe seg

ta seg for

ta seg til

se seg for

utbe seg

bare seg

vare seg

begi seg

tape seg

åle seg

stå seg

akte seg

øie seg

forseggjort

ha seg unna

frynsegode

føresegn

la seg lure

av seg selv

gi seg over

bry seg om

vente seg

forte seg

åpne seg

frabe seg

hytte seg

forta seg

høve seg

vegre seg

jøye seg

vagle seg

kaste seg

jenke seg

jamre seg

klare seg

hygge seg

ømme seg

velte seg

vikte seg

fylke seg

glede seg

vokte seg

godte seg

gifte seg

seg til

føye seg

gasse seg

føre seg

Gosse seg

greie seg

hente seg

hevde seg

vie seg til

holde seg

helle seg

frasi seg

fryde seg

komme seg

vokse seg

verge seg

tumle seg

pakke seg

ordne seg

forse seg

slepe seg

passe seg

omseggripende

områ seg

nekte seg

møye seg

spare seg

snike seg

snaue seg

sko seg

skape seg

seg til

senke seg

røre seg

samle seg

sanse seg

rette seg

sette seg

ranke seg

påta seg

rappe seg

reise seg

sikre seg

måle seg

styre seg

tenke seg

la seg bedra

la seg narre

legge seg

tabbe seg

tilta seg

tokke seg

undre seg

korne seg

kovre seg

umake seg

tulle seg

ta seg i akt

leire seg

merke seg

melde seg

summe seg

meske seg

mista seg

sunne seg

svare seg

ta av seg

lempe seg

lense seg

levre seg

unnse seg

kjede seg

bukte seg

bukke seg

attre seg

bære seg

bøye seg

bruke seg

falle seg

betro seg

bedre seg

feste seg

fatte seg

folke seg

danne seg

dovne seg

berte seg

dumme seg

angre seg

berge seg

dempe seg

ergre seg

dekke seg

berå seg

forme seg

ta seg i vare

for seg selv

seg bort

ta seg sammen

gi seg ut for

gi seg av med

slanke seg

slenge seg

omgi seg med

la seg lede av

slange seg

ta seg på tak

flokke seg

nærme seg

hjelme seg

nøyte seg

ofre seg for

ta seg god tid

kvikke seg

vrenge seg

krympe seg

bryste seg

unndra seg

utgi seg for

skutte seg

vildre seg

ta seg av noen

skynde seg

stelle seg

glemme seg

foreta seg

uttale seg

ha for seg

løfte seg

snegle seg

flotte seg

barske seg

utvide seg

driste seg

lite seg med

ha på seg

lønne seg

tildra seg

slå seg

slå seg ned

notere seg

slynge seg

flytte seg

forene seg

engste seg

tøffe seg

gremme seg

ta til seg

vånde seg

gjøre seg

treffe seg

blakke seg

bite i seg

trekke seg

svinge seg

se for seg

festne seg

blanke seg

fjerne seg

svinte seg

samrå seg

bevege seg

skikke seg

styrke seg

stå seg mot

klamre seg

si fra seg

kjekke seg

kle av seg

iføre seg

skamme seg

finne seg i

skaffe seg

betale seg

pådra seg

blotte seg

ute av seg

brekke seg

ta for seg

gi seg mine av

bedage seg

ta med seg

flaske seg

stille seg

briske seg

ta på seg

ydmyke seg

rømme seg

gi seg god tid

forgå seg

blære seg

skjule seg

sømme seg

krumme seg

boltre seg

anstå seg

gi fra seg

leve seg inn

ete seg innpå

la seg fortelle

heve seg over

drite seg ut

bære seg ad

bære seg at

ta seg ad notam

samle seg om

si seg løs fra

dreie seg om

gi seg over for

tag seg sammen

lure seg unna

betakke seg

sette seg opp

bemøye seg

lire av seg

trolove seg

betenke seg

binde seg til

betro seg til

betinge seg

sjenere seg

se seg nødt til

strekke seg

tylle i seg

tygge i seg

innynde seg

berte seg opp

snirkle seg

spanske seg

besinne seg

skjerpe seg

skjære seg

stive seg opp

jekke seg opp

blamere seg

rote seg opp i

lange i seg

la vise seg

tilrive seg

misfare seg

legge seg til

tilrane seg

manne seg opp

tilegne seg

legge seg opp

legge i seg

måle seg med

nøye seg med

krølle seg

leve seg inn i

bosette seg

bekymre seg

befinne seg

passe seg for

befri seg for

innlate seg

beklage seg

overile seg

tenke seg til

feste seg ved

gafle i seg

avholde seg

vedstå seg

glede seg ved

forivre seg

gardere seg

avleire seg

ikke gi seg

åpne seg for

utmerke seg

unnslå seg

utfolde seg

venne seg til

holde seg til

vende seg til

hovmode seg

fortape seg

avklare seg

anmasse seg

fortone seg

forsyne seg

gasse seg med

avføre seg

forlike seg

formere seg

henge seg

hen for seg

gå for seg

helle i seg

forse seg

forse seg mot

infinne seg

geberde seg

fordype seg

få i seg noe

avtegne seg

utvikle seg

hengi seg til

gifte seg med

forlove seg

holde seg hard

bite seg fast i

sette seg imot

greie seg uten

ta seg tæring av

legge seg over

holde seg kald

lage seg til å

gå i seg selv

holde seg unna

kaste seg over

slå seg sammen

kjære seg om

slå seg til ro

gi seg i kast med

være seg selv

gi seg til kjenne

bryte seg små

pelle seg vekk

kaste seg ut i

forlibe seg i

bekrefte seg

misregne seg

begrave seg i

anstå seg for

forkaste seg

retirere seg

gjette seg til

ha foran seg

forgripe seg

livnære seg

livberge seg

lure til seg

betvinge seg

grunne seg

gripe om seg

rekreere seg

forføye seg

dra seg til minne

bite fra seg

oppføre seg

gjøre seg til

gni seg i hendene

oppholde seg

ordlegge seg

avsløre seg

blåse seg opp

forhøre seg

fordype seg i

forholde seg

forhaste seg

datere seg fra

svinge seg opp

grave seg ned i

riste av seg

motsette seg

rette seg etter

føle seg trygg

anstille seg

overgi seg til

seg et nummer

rive med seg

nedsette seg

beherske seg

moderere seg

henge seg opp i

forsvare seg

forsynde seg

skrive seg fra

kjøre i seg

berede seg

forskyve seg

slutte seg til

kle seg i sekk og

trenge seg

skille seg fra

basere seg

berike seg

skille seg ved

forbanne seg

i og for seg

forløpe seg

kaste av seg

bebreide seg

innrette seg

innhylle seg

innskipe seg

innordne seg

fornedre seg

forregne seg

innlegge seg

formumme seg

innfinne seg

fjerne seg fra

slå fra seg

formaste seg

ikke lik seg

innbille seg

irritere seg

tilvende seg

fortape seg i

bestemme seg

belage seg

bestrebe seg

sette seg inn i

utspille seg

forbryte seg

tilpasse seg

forgape seg i

utspinne seg

uttrykke seg

driste seg til

uttale seg for

anspenne seg

besvære seg

beflitte seg

henvende seg

forvisse seg

kvitte seg med

tilsnike seg

etablere seg

kvikke seg opp

utlate seg med

forundre seg

beskytte seg

forville seg

la seg forlyde med

forverre seg

forbedre seg

strø om seg

hofferde seg

betjene seg av

frasi seg tronen

forståsegpåer

seg til å tro

rotte seg sammen

slå seg igjennom

bekymre seg om

gjøre seg umak

lete seg fram til

interessegruppe

legge seg ut med

ikke la seg by

kjøre seg fast

gjøre seg fore

holde seg skjult

venne seg av med

gjøre seg flid

bære seg at med

våge seg ut på

forberede seg

forvandle seg

sikte seg inn mot

forløfte seg

fortone seg som

tiltrekke seg

erkyndige seg

utsette seg for

engasjere seg

sette seg i hodet

sette seg i gjeld

sette seg opp mot

legge bak seg

sette seg ut over

koste på seg

bemektige seg

utmerke seg ved

trekke seg ut av

understå seg

forskrive seg

trøste seg til

absentere seg

slå seg til tåls

innynde seg hos

innlate seg

innprente seg

innsmigre seg

forsnakke seg

forsone seg med

forsørge seg

stramme seg opp

unnslå seg for

støtte seg til

trolove seg med

forstille seg

forstå seg

unnskylde seg

befatte seg med

legge på seg

ta seg selv i nakken

anstrenge seg

forfriske seg

føre med seg

beløpe seg til

vedkjenne seg

foresette seg

nedlate seg til

nedverdigeseg

innlate seg med

rådføre seg

arrangere seg

reservere seg

påberope seg

avfinne seg med

riste på seg

avholde seg fra

orientere seg

gjøre seg liten

det være seg

seg noe i livet

forelske seg i

betakke seg for

takke for seg

utvikle seg til

legge seg til med

tilkjempe seg

legge seg i selen

sette fra seg

legge seg imellom

ha senket seg

forlove seg med

dra etter seg

forlate seg

åpenbare seg

forsikre seg om

noe for seg selv

forvisse seg om

slå seg til ro med

gjøre seg lystig

som seg hør og bør

trekke seg sammen

spørre seg selv

be seg forskånet for

ikke bry seg om

holde seg inne med

trekke til seg

bekvemme seg til

ta seg vann over hodet

underkaste seg

underholde seg

beflitte seg

trekke seg tilbake

stålsette seg

vederkvege seg

underordne seg

bekjenne seg til

underlegge seg

ta mot til seg

nedverdige seg

innlosjere seg

oppholde seg hos

ombestemme seg

holde seg i skinnet

presentere seg

referere seg til

bestemme seg for

bestrebe seg

bevege seg oppover

finne seg til rette

henvende seg til

mot- sette seg

habilitere seg

kompetansegivende

komme seg på beina

forbryte seg mot

la gå fra seg

legge seg på sinne

installere seg

forestille seg

legitimere seg

forbeholde seg

innarbeide seg

holde seg på matta

forsynde seg mot

forgripe seg

forbanne seg

skyte seg inn under

som sier seg selv

bebreide seg selv

føle seg tiltalt av

miskunne seg over

glede seg for tidlig

som lar seg gjøre

komme av seg selv

kle seg i sekk og aske

holde seg oven vanne

legge seg på hjerte

gjøre seg klar til

legge seg på sinnet

dreie seg om drøfte

forbarme seg over

gjøre seg bemerket

forføye seg bort

ikke la seg dupere

snakke over seg

konsentrere seg

finne seg til rette i

rådføre seg med

stirre seg blind på

fordriste seg til

innstille seg

legge under seg

kunne tenke seg

konstituere seg

legge etter seg

ha hell med seg

legge seg på hjertet

frigjøre seg for

henskyte seg under

habilitere seg i

kamuflere seg med

forplikte seg

gjøre seg skyldig i

profilere seg mot

gjøre seg begrep om

bringe over seg

stabilisere seg

gjøre seg gjeldende

forplikte seg til

unnskylde seg med

si takk for seg

overarbeide seg

se fordype seg i

skrive seg bak øret

godgjøre seg med

beskjeftige seg

forberede seg

ikke finne seg i

slå seg til tåls med

forvandle seg til

gjøre seg ferdig med

skygge av seg selv

gjøre seg til latter

sette seg til motverge

som lar seg rive med

reise seg på bakbeina

sette seg på bakbeina

ikke la seg merke med

identifisere seg

holde seg etterrettelig

underholde seg med

bøye seg i støvet for

sette seg til doms over

nyttiggjøre seg

spandere på seg

rehabilitere seg

finne seg i sin skjebne

delikatere seg med

distansere seg fra

la vente på seg

sammensverge seg

dyktiggjøre seg

gi seg utseende av å være

setter seg på bakbeina

fralegge seg ansvaret

konsentrere seg om

som forbyr seg selv

stille seg skeptisk til

gjøre seg til gode med

gjøre seg fortjent til

gjøre seg fortrolig med

gå skoene av seg

gjøre seg til venns med

gjøre seg forhåpninger

gjøre noe av seg

kunne måle seg med

overanstrenge seg

dyktiggjøre seg i

ikke fornekte seg

sette seg i besittelse av

stille seg i bresjen for

beskjeftige seg med

til å meske seg i

ta seg en tår over tørsten

kaste seg for ens føtter

krystallisere seg

kompromittere seg

innrette seg ordne seg

ikke la seg affisere av

interessere seg for

overvurdere seg selv

uttale seg til fordel for

gjøre seg til herre over

pynte seg med lånte fjær

beholde for seg selv

noe å bryne seg

sette seg i forbindelse med

verdt å merke seg

slikke seg om munnen etter

ha øynene med seg

smøre seg med tålmodighet

gjøre seg til talsmann for

sette seg på sin høye hest

som det sømmer seg

ikke gi lyd fra seg

som fatter seg i korthet

legge bånd på seg

som taler for seg selv

ha hengende over seg

rettferdiggjøre seg

gjøre svenske av seg

få latteren over seg

som det kan falle seg

ha tatt mål av seg til

skjule seg i eller bak eller under

symptomer endrer seg ikke

ha tatt mål av seg til å

som har ånden over seg

som har dårlig ord på seg

som lar følelsene løpe av med seg

så en ikke kan se en hånd for seg

så man ikke kan se en hånd for seg
© Wild Wild Web 2012