Synonymer.no

se an

Meningsgruppe: 1

akte

Meningsgruppe: 2

anse

anslå

anta

bedømme

beregne

betrakte

bonitere

dømme

estimere

evaluere

gjennomtenke

kritisere

måle

overveie

regne

se på

sensurere

sette pris på

skatte

skjønne

summere

ta stilling til

taksere

vekte

verdsette

vurdere
© Wild Wild Web 2012