Synonymer.no

savn

Meningsgruppe: 1

armod

avgrunn

beklage

eksistensminimum

elendighet

fare

fattigdom

fravær

hunger

hungersnød

i nødsfall

i verste fall

jammer

klage sin nød

knapphet

knipe

krise

lengsel

lidelse

mangel

manko

nød

offer

oppofrelse

plage

skort

smalhans

sult

sveltihjel

til nød

trang

trengsel

ulykke

usselhet

utilstrekkelighet

utsatt posisjon

vanskelighet

Meningsgruppe: 2

heimhug


Andre relevante treff:

savne

savnet

avsavn
© Wild Wild Web 2012