Synonymer.no

satt på spissen

Meningsgruppe: 1

drastisk

drøy

grov

hard

kraftig

krass

kvass

kynisk

materialistisk

omsvøpsfri

skarp

sterk

utilslørt

utpreget

voldsom

ytterliggående

Meningsgruppe: 2

absurd

barokk

forbløffende

fornuftstridig

paradoksal

selvmotsigende

ubegripelig

ulogisk
© Wild Wild Web 2012