Synonymer.no

sansbar

Meningsgruppe: 1

autentisk

av kjøtt og blod

de facto

faktisk

fysisk

håndgripelig

jordbunden

konkret

legemlig

materiell

notorisk

objektiv

påtakelig

reell

sanselig

stofflig

substansiell

timelig

veritabel

virkelig

Meningsgruppe: 2

fast
© Wild Wild Web 2012