Synonymer.no

sannsynlig

Meningsgruppe: 1

anslagsvis

anta

antakelig

antatt

beregnet

cirka

formodentlig

mulig

omtrentlig

plausibel

presumptiv

presumptivt

realistisk

rimelig

tenkt

til å forvente

trofast

trolig

troverdig

ventelig

ventet

virkelighetstro

Meningsgruppe: 2

akseptabel


Andre relevante treff:

usannsynlig

sannsynligvis

sannsynlighet

sannsynliggjøre

sannsynlighetsbevis

med all sannsynlighet
© Wild Wild Web 2012