Synonymer.no

sannspurt

Meningsgruppe: 1

autentisk

autoritativ

avgjort

betryggende

fast

førstehånds

god

hederlig

holdbar

håndgangen

lojal

nøktern

nøyaktig

ordholden

patent

presis

punktlig

pålitelig

realistisk

redelig

renhårig

rettskaffen

riktig

sanndru

sannferdig

selvskreven

sikker

solid

som et urverk

stabil

stole på

stø

til å lite på

tilforlatelig

tro

trofast

troverdig

trygg

uten tvil

vederheftig

velunderrettet

ærlig
© Wild Wild Web 2012