Synonymer.no

sanksjonere

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

autorisere

bedyre

beedige

befeste

begynne i

bejae

bekrefte

bekrefte seg

besegle

bestyrke

bevise

bevitne

bifalle

billige

endossere

erkjenne

forsikre

gi sitt samtykke til

godkjenne

godkjent

godta

holde med

holde stikk

hylle

innrømme

innvilge

istemme

kanonisere

knesette

konfirmere

konstantere

konstatere

overta

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanne

sekundere

si ja til

slutte seg til

slå til

stadfeste

stemme for

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tiltre

underskrive

undertegne

vedta

verifisere

vidimere

vitne

være med på

Meningsgruppe: 2

attestere
© Wild Wild Web 2012