Synonymer.no

samtykke

Meningsgruppe: 1

agrement

overenskomst

Meningsgruppe: 2

adgang

aksept

anerkjennelse

anklang

approbasjon

atkomst

avglans

avminnelse

avtale

bekreftelse

bemyndigelse

benediksjon

bevilling

bifall

billigelse

enighet

forståelse

fullmakt

gehør

gi tilsagn om

gjenklang

godkjennelse

godkjenning

grønt lys

harmoni

håndspåleggelse

ja

jaord

kongebrev

konsensus

konsesjon

lisens

lov

love

løfte

løyve

medhold

minne

nåde

OK

ord

orlov

overensstemmelse

permisjon

represalier

rett

samstemmighet

sanksjon

straffetiltak

støtte

tillatelse

tilsagn

tilslutning

velsignelse

Meningsgruppe: 3

godkjenne


Andre relevante treff:

samtykke i

gi sitt samtykke til
© Wild Wild Web 2012