Synonymer.no

samsvarende

Meningsgruppe: 1

analog

enslydende

formlik

harmonerende

harmoniske

i likevekt

identisk

konform

kongruent

korrelere

korrelerende

korresponderende

lik

likedannet

overensstemmende

parallelle

proporsjonal

samsvare

stemme

symmetrisk

tilsvarende
© Wild Wild Web 2012