Synonymer.no

samstemme i

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

begynne i

bekrefte

bevitne

bifalle

billige

endossere

gi sitt samtykke til

godkjenne

godkjent

godta

harmonere

holde med

hylle

innrømme

innvilge

istemme

kanonisere

knesette

overta

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme

samtykke i

sanksjonere

sekundere

slutte seg til

stadfeste

stemme for

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tiltre

underskrive

undertegne

vedta

verifisere

være med på
© Wild Wild Web 2012