Synonymer.no

samordne

Meningsgruppe: 1

avpasse

avveie

båse

båsføre

harmonisere

inndele

integrere

justere

katalogisere

klassifisere

koordinere

normalisere

ordne

organisere

redigere

registrere

rubrisere

samarbeide

samkjøre

sammenarbeide

sette i system

standardisere

stille likt

synkronisere

systematisere

Meningsgruppe: 2

innarbeide
© Wild Wild Web 2012