Synonymer.no

sammentrenge

Meningsgruppe: 1

abstrahere

anspenne seg

anspent

anstrenge seg

ekstrahere

epigrammatisk

fast

fokusere

fordype seg

forkorte

forkortet

forsterke

fortette

fortettet

fyndig

gjengi

gå opp i

hard

hope opp

i et nøtteskall

i telegramstil

in nuce

intens

knapp

koke inn

koke ned

kompakt

komprimere

kondensere

konsentrere

konsentrere seg

konsentrert

konsis

kort

kortfattet

kraftig

lakonisk

lapidarisk

massiv

oppmerksom

oppsummere

ordknapp

overfladisk

pregnant

presse

presse sammen

referere

rekapitulere

resymere

samle

sammenfatte

sammenhope

sammentrengt

sentralisere

skjerpe seg

solid

som fatter seg i korthet

sterk

stue sammen

summarisk

synoptisk

ta seg sammen

tett

tettpakket

trykke

Meningsgruppe: 2

boble
© Wild Wild Web 2012