Synonymer.no

samme

Meningsgruppe: 1

ekvivalent

Meningsgruppe: 2

jambyrdig

jamgod

jamstilt

jevnbyrdig

jevngod

jevnstilt

lik

likestilt

likeverdig

på høyde med

på like fot

på samme nivå

sidestilt

Meningsgruppe: 3

angjeldende

angå

angående

bemeldte

denne

ditto

før nevnte

før omtalte

nevnte

omtalte

respektive

selvsamme

under nevnte

vedkomme

vedkommende

Meningsgruppe: 4

av samme art


Andre relevante treff:

sammen

sammen-

sammendra

sammenbitt

sammen med

samme ulla

sammenfall

sammenslå

sammenveve

sammensatt

sammenlagt

sammenhope

sammendrag

sammenheng

sammenkalle

sammenholde

sammenføye

sammenfatte

sammenklemt

sammenligne

sammentreff

sammenstøt

sammenskudd

sammenbrudd

sammenkomst

sammenstille

sammenregnet

sy sammen

sammensvoren

sammenveving

sammentrenge

sammentrengt

sammenpakket

sammenblande

sammensmelte

sammenfiltre

usammensatt

sammensurium

tilsammen

i samme nu

sammenknytte

sammenrøring

sammenpresset

sammensetning

sammenarbeide

sammenfatning

sammenfelling

den samme

sammenlignbar

sammenligning

sammenbinding

samme kaliber

sammenslåing

i samme

det samme

selvsamme

sammenføyning

til sammen

sammenbindende

sammenstilling

sammenhengende

sammenblanding

sammenfiltring

tre sammen

sammenfallende

sammenklemming

i samme båt

sammen

sammenlignende

sammenstimling

dra sammen

sammenslutning

sammentrekning

sammenløpende

alt sammen

sammenskrivning

usammenlignbar

Sammensvergende

sammensmeltning

sammensvergelse

av samme art

usammenhengende

av samme ulla

sige sammen

sammensverge seg

slå sammen

stue sammen

av samme slag

fare sammen

sammenlignet med

rote sammen

det samme som

sammenligningsvis

samme tid

sammen om

til samme tid

i det samme

makke sammen

medsammensvoren

pakke sammen

passe sammen

løpe sammen

koble sammen

ha samme mening

henge sammen

kalle sammen

skyte sammen

komme sammen

sette sammen

legge sammen

ligge sammen

bryte sammen

røre sammen

vokse sammen

binde sammen

balle sammen

barke sammen

av samme mening

falle sammen

rimpe sammen

i samme åndedrag

samme nivå

samme måte

skrape sammen

klinge sammen

presse sammen

stille sammen

stimle sammen

tromme sammen

snekre sammen

smelte sammen

knekke sammen

ta seg sammen

knytte sammen

blande sammen

støte sammen

trekke sammen

trenge sammen

samme måten

tørne sammen

i samme åndedrett

med det samme

av samme betydning

ved det samme

under samme tak

til sammenligning

tale samme språk

bli til sammen

henge sammen med

komme sammen med

tag seg sammen

falle sammen med

uten sammenligning

i samme øyeblikk som

samme måte som

årsakssammenheng

gå godt sammen

slå seg sammen

være det samme

skillinge sammen

være i samme båt

rotte seg sammen

betale med samme

legge sammen to og to

sett i sammenheng med

sønder og sammen

trekke seg sammen

støpe i samme form

fortsette i samme

spille på samme lag

bite tennene sammen

betale med samme mynt

fortsette i samme dur

to alen av samme stykke

stikke hodene sammen

gnåle på det samme

slå sine pjalter sammen

revet ut av sin sammenheng

være skåret over samme lest
© Wild Wild Web 2012