Synonymer.no

saliggjørende

Meningsgruppe: 1

akseptabel

anstendig

antakelig

anvendelig

bekvem

brukbar

effektiv

formålstjenlig

fruktbar

funksjonalistisk

funksjonell

god

godkjent

godtakbar

gyldig

heldig

hensiktsmessig

hensiktssvarende

holdbar

ikke verst

mulig

noenlunde

nyttig

opportun

opptenkelig

overkommelig

passabel

passende

plausibel

pragmatisk

praktisk

presumptiv

probat

rasjonell

riktig

rimelig

tenkelig

tilfredsstillende

tjenlig

trolig

tålelig

velegnet

Meningsgruppe: 2

gjennomførlig
© Wild Wild Web 2012