Synonymer.no

sakkunnskap

Meningsgruppe: 1

allmenndannelse

anseelse

autoritet

begrep

ekspertise

erfaring

erkjennelse

fagkunnskap

ferdighet

innblikk

innsikt

klokskap

knowhow

kunnen

kunnskap

kyndighet

kynne

livserfaring

lærdom

lære

modenhet

myndighet

opplysning

orientering

peiling

rutine

røynd

viten

øvelse

øvrighet

Meningsgruppe: 2

anseelse
© Wild Wild Web 2012