Synonymer.no

sørge for

Meningsgruppe: 1

anrette

anskaffe

anstifte

anstille

arrangere

avstedkomme

behandle

bekymre seg

bestille

besørge

bringe i orden

dra omsorg for

dyrke

engste seg

finne

foranstalte

forberede

forrette

forsyne

forsørge

forverve

fostre

få i stand

få tak i

greie

ha omsorg for

hege om

hjemføre

hoste opp

innhente

inspirere

iverksette

klare

levere

oppdrive

oppta

ordne

ordne med

organisere

orge

overta

passe

pleie

påse

påta seg

reise

rekruttere

rettferdiggjøre

riste ut av ermet

røkte

se til med

sikre

skaffe

skipe

skjøtte

stampe opp av jorden

stelle

stelle til

stille

stå for

syte

ta hjem

ta hånd om

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese

tilveiebringe

utføre

utrede

utrette

utvirke

vareta

verve

volde

Meningsgruppe: 2

berge
© Wild Wild Web 2012