Synonymer.no

sørge

Meningsgruppe: 1

akke

angre

anke

bedrøve

begråte

beklage

beklage seg

bekymre seg

besvære seg

besørge

betenke

dra omsorg for

engste seg

foranstalte

forsyne

forsørge

fremme

gremme

gremme seg

harme

jamre seg

klage

kondolere

misnøye

oie seg

okke seg

ordne med

passe

pleie

påse

se til med

skaffe

stakre

synes synd på

syte

sørge for

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese

være lei for

være misfornøyd

ynke

ynkes over

Meningsgruppe: 2

beskyttelse


Andre relevante treff:

sørgelig

besørge

sørge for

sørge over

forsørge

besørgelse

sørgebudskap

forsørge seg

sjelesørger

eneforsørger
© Wild Wild Web 2012