Synonymer.no

sømmelig

Meningsgruppe: 1

adekvat

aktverdig

anselig

anstendig

anstå seg

artig

avholdende

bekvem

beleilig

beleven

betimelig

billig

bluferdig

blyg

bra

chevaleresk

comme

comme il faut

dekkende

dydig

dydsiret

egnet

elskverdig

etisk

flatterende

forekommende

formålstjenlig

god

gunstig

hederlig

hel

heldig

hellig

hensiktsmessig

høve seg

høvelig

høvisk

i tukt og ære

intakt

jomfruelig

kledelig

konvensjonell

korrekt

kysk

lagom

lugom

lydig

manerlig

moralsk

måteholden

måtelig

nett

ordentlig

pass

passe

passe seg

passelig

passende

pen

platonisk

prektig

presentabel

pyntelig

på sin plass

ren

respektabel

rettferdig

riktig

rimelig

sedelig

skikkelig

skyldig

snill

solid

som det sømmer seg

som det sømmer seg

som seg hør og bør

sy

sømme

sømme seg

søt

tekkelig

tilbørlig

tilstrekkelig

tuktig

uberørt

ubesmittet

uskadet

uskyldig

velvalgt

verdig

ærbar

ærlig

Meningsgruppe: 2

asketisk


Andre relevante treff:

usømmelig

sømmelighet

forsømmelig
© Wild Wild Web 2012