Synonymer.no

såsom

Meningsgruppe: 1

belegg

bevis

døme

eksempel

Meningsgruppe: 2

eksempelvis

for eksempel

forbilde

forskrift

ideal

modell

mønster

norm

prototyp

til dømes

type

Meningsgruppe: 3

all den stund

av den

av den grunn at

da

ettersom

fordi

idet

på grunn av at

selv om

siden

skjønt

så mye mer som

ved det at
© Wild Wild Web 2012