Synonymer.no

såkalt

Meningsgruppe: 1

etter alt å dømme

formentlig

tilsynelatende

Meningsgruppe: 2

fiktiv

innbilt

konstruert

kvasi-

påtatt
© Wild Wild Web 2012