Synonymer.no

rydde bort

Meningsgruppe: 1

absentere

amputere

avsette

avskjedige

avsondre

bane

bannlyse

bortvise

bryte

detronisere

dyrke opp

eliminere

eskamotere

evakuere

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flytte

forføye seg bort

forlate

forsvinne

fortrekke

forvise

gå sin vei

gå vekk

heve

legge under plogen

maskere

oppheve

radere ut

relegere

retirere

ro i land

slette

stikke av

stryke ut

ta bort

ta vekk

trekke seg tilbake

trekke tilbake

utrydde

utvise

Meningsgruppe: 2

fli
© Wild Wild Web 2012