Synonymer.no

rulle opp

Meningsgruppe: 1

angi

anskueliggjøre

avbilde

avdekke

avduke

avsløre

avsløre seg

avslørende

beskrive

betegnende

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

demaskere

demonstrere

forråde

forsnakke seg

fremstille

gjengi

gjennomskue

illustrere

karakterisere

karakteristisk

legge for dagen

male

omhandle

oppklare

opplysende

opprulle

påvise

røpe

skildre

skissere

talende

typisk

utlevere

utmale

uttrykke

utvikle

vise

vise sitt sanne ansikt

åpen

åpenbare

Meningsgruppe: 2

avklare




© Wild Wild Web 2012