Synonymer.no

roe

Meningsgruppe: 1

avdempe

avkjøle

avskjerme

avspenne

begrense

berolige

beroligende

beskranke

betvinge

blende

bremse

demme

dempe

dempet

dimme

dovne

dovne seg

dulme

dysse ned

døyve

falle

falle til ro

formilde

forminske

forsinke

hemme

isolere

kjøle

kjølne

kjøve

koble av

kveve

legge en demper på

lindre

megle

mildne

minske

mitigere

moderere

modifisere

motvirke

nedstemme

pasifisere

ploge

redusere

retardere

reve seil

roe seg

saktne

senke

skru ned

skrubbe

slappe av

slå kaldt vann i

slå kaldt vann i blodet på

slå seg til ro

sordinere

stagge

stanse

stemme

stille

stilne

svekke

ta rev i seilene

temme

temperere

tilfredsstille

trøste

tvinge

tøyle

undertrykke

Meningsgruppe: 2

bete


Andre relevante treff:

roer

uroe

groe

roe seg

troende

uroelement

troende til

lettroende

godtroende

feiltroende

lett-troende

rett-troende

troende til noe av hvert

mikroelektronikkbrikke

mistroens skjerpede blikk

som står til troende
© Wild Wild Web 2012