Synonymer.no

rive

Meningsgruppe: 1

bite

bøte

etse

flambere

holde for

hugge opp

klamre

klore

kludre

kløne

krasse

lide

raspe

ripe

risse

skrape

skrive

skure

smerte

stikke

streke

stryke

svi

verke

Meningsgruppe: 2

brenne

Meningsgruppe: 3

dra

hale

lugge

nappe

nykke

rykke

røske

slite


Andre relevante treff:

drive

trive

rive i

rivende

trives

driver

privet

skrive

rive ned

rive opp

drivende

skriver

drive ut

trivelig

drive til

drive

drive med

henrive

derivere

bedrive

tilrive

arrivere

drive inn

drive opp

utdrive

utrivelig

skrive ut

drive dank

skrivelse

skrive av

rivende gal

skrivende

drive frem

skrivebok

drive over

skrive om

inndrive

løsrive

omskrive

avskrive

oppdrive

skrivebord

fordrive

deprivere

skrive

beskrive

rive med seg

skrive ned

skrivemåte

skrivekløe

skriveenhet

nedrivende

medrivende

dagdriver

skrive vers

utdrivelse

pådriver

fordriver

henrivende

opprivende

vantrives

renskrive

overdrive

nedskrive

forskrive

tilrive seg

drive omkring

drive det for

dagdriveri

fraskrive

tilskrive

gjendrive

godskrive

koterivesen

drive for vidt

skriveprogram

bokskriver

beskrivelse

beskrivende

skriveredskap

løsrivelse

drivende kraft

skriverutgang

foreskrive

drive på flukt

drive gjøn med

skrive seg fra

ubeskrivelig

tverrdriver

låtskriver

overdrivelse

bladskriver

skrive under på

underskrive

henrivende smil

forskrive seg

drive det for vidt

drive avguderi med

ugjendrivelig

drive rovdrift på

fjernskriver

demonutdriver

vinkelskriver

i skrivende stund

skrive i glemmeboken

skrive seg bak øret

fordrive tiden med

djevelutdriver

angstfordriver

sier og skriver

næringsdrivende

trives godt eller dårlig

beskrivelse av utseende

kunne tilskrives

fosterfordrivelse

levnetsbeskrivelse

arbeidsbeskrivelse

forretningsdrivende

lese og skrive vanske

som lar seg rive med

lese eller skrive eller tale uten forberedelse
© Wild Wild Web 2012