Synonymer.no

ring

Meningsgruppe: 1

anheng

ankelring

areola

armbånd

bane

baug

beslag

bijouteri

bånd

diadem

dårlig

egn

ellipse

giftering

halo

halsring

hodesmykke

hork

ide

juvel

kjede

klenodium

korona

krans

krets

kringel

krins

krinsel

krinsil

kvarv

kvervel

melle

område

oval

periferi

pryd

prydelse

pynt

rant

runde

runding

ryggvirvel

sfære

sirat

sirkel

smykke

sone

stadion

strøk

syklus

tunn

verk

verv

virvel

værgard

zodiak

Meningsgruppe: 2

dyrekrets

Meningsgruppe: 3

trommelom

trommevirvel

Meningsgruppe: 4

annenrangs

beskitt

brodden

elendig

fattig

fillete

gebrekkelig

godtkjøps

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

klein

kondemnabel

kraftløs

krank

krøbel

mager

mangelfull

matt

mindreverdig

måtelig

pjasket

semmer

siste sort

sjaber

skeis

skitt

skral

skrøpelig

slett

sløy

smått stell

svak

tarvelig

tynn

ueffen

umulig

under all kritikk

ussel

utilfredsstillende

utilstrekkelig

verdiløs

ynkelig


Andre relevante treff:

ringe

kring

ringle

ringøy

bringe

ringere

ringrev

ringhet

ukring

fyring

ytring

ovring

luring

giring

spring

raring

laring

moring

ringeakt

kringle

kringel

kringom

ofring

åring

springe

ringeakte

ringe inn

kring

omringe

surring

hjuring

ring

hegring

sutring

humring

dirring

endring

skuring

sikring

ringformet

scoring

ring

sliring

ring

springsk

kringsjå

demring

sparing

ring

storing

styring

lutring

kavring

klaring

undring

narring

andring

utkring

bedring

utringet

omkring

vegring

ring

bilring

ring

anbringe

stringens

innringe

kringsette

utbringe

ombringe

kringkaste

bibringe

ringeklokke

stringent

forringe

erobring

levering

armering

forringes

knurring

sparring

lindring

vandring

sperring

erfaring

votering

skumring

fostring

kontring

clearing

kjøring

listring

skurring

klapring

utspring

smøring

kjerring

sondring

radering

bringe over

paringsakt

paringstid

halsring

bringe ro i

hildring

hindring

fordring

pansring

rokering

ringvirkning

notering

legering

fjæring

springvann

nedringet

befaring

buldring

springende

springe ut

sværing

ringeaktende

ornering

kringkasting

innbringe

tilbringe

oppbringe

paringslyst

medbringe

springbrett

springfjær

springmarsj

ringsrik

forringelse

formering

ombringelse

paringstrang

plyndring

gravering

kjeltring

kopiering

hindringer

justering

oplæring

mundering

krokering

giftering

klarering

foræring

forvaring

fundering

regjering

oppringning

garnering

gardering

forsiring

kvotering

skjæring

skolering

erfarings-

studering

erindring

skildring

berøring

maskering

utbedring

bringe rede i

bekymring

beundring

dossering

sortering

belæring

turnering

dublering

trynering

budbringer

slingring

ernæring

lansering

ankelring

bringe i land

avhøring

avføring

bringe i havn

vurdering

servering

tenåring

synfaring

avklaring

alterring

utsparing

saldering

factoring

faktoring

avleiring

fiksering

overbringe

min ringhet

bringe i vanry

paringsdyktig

bringe i orden

styringsverk

bringe klarhet

lagringssted

fullbringe

fringe benefit

frembringe

restringere

ringsvett

forebringe

avsondring

utfordring

innføring

befordring

utlevering

bonitering

ankringsplass

øyværing

utvandring

kjerringemne

avlevering

innbringende

begjæring

oppføring

oppklaring

overbringer

mønstring

besværing

unnaluring

opplæring

traktering

kastrering

kabelaring

blomstring

blokkering

kapunering

tolvåring

plassering

forundring

fortæring

evaluering

fabulering

forverring

forvirring

fremspring

minimering

sjattering

erklæring

forsikring

siselering

forandring

samrøring

forankring

forbedring

forklaring

kvittering

simulering

fornedring

fembøring

ekvipering

regulering

plissering

gruppering

bringe til ende

bringe til sete

bringe på bane

bringe over seg

bringe i affekt

overåring

bringe i uorden

supplering

punktering

lagringsplass

deromkring

detonering

lagringsenhet

regjeringen

motivering

krumspring

lagringsmedia

defilering

delegering

ta omkring

fordringsløs

sikringstiltak

vandringsmann

underbringe

bringe i forslag

bringe over sitt

bringe klarhet i

bringe skam over

springe tilbake

kaveringsmann

kjerringaktig

kappspringe

småspringe

ringsmiddel

fordringsfull

springende punkt

marmorering

åpenbaring

lykkebringer

villstyring

maksimering

utskjæring

retusjering

oppmuntring

orientering

overføring

oppfostring

oppfordring

omrokkering

oppbevaring

overhøring

profilering

reservering

sensurering

realisering

rasjonering

publisering

ramponering

serveringsrom

korrigering

erfaringslære

bringe for en dag

innsnevring

bringe i erfaring

bringe en til noe

fantasering

kultivering

bringe ut av lage

beskjæring

innvandring

duplisering

kalkulering

gjæringsstoff

bukkespring

kjeltringpakk

julefeiring

investering

bringe på avveie

jevnføring

fordringshaver

kulminering

annullering

formulering

attenåring

forhindring

framføring

fremføring

akkordering

frigjøring

halvkovring

begeistring

håndtering

lamentering

avskjæring

kursendring

avreagering

kverulering

avmagringskur

ballotering

regjeringsform

serveringssted

erindringsfeil

slingringsmonn

erfaringsmessig

sparringpartner

kjeltringaktig

bringe til taushet

ringsdrivende

bringe i erindring

markeringspenn

lindringsmiddel

vurderingsevne

bringe i sikkerhet

bringe til opphør

kjeltringstrek

bringe på tapetet

bekymringsfull

fordringsfullhet

assimilering

avblomstring

lokalisering

amalgamering

aksentuering

regenerering

gi næring til

rekruttering

rivalisering

fremspringende

restaurering

amortisering

femtenåring

ekskludering

syttenåring

tangeringspunkt

bringe i miskreditt

bringe på det rene

bringe ut av verden

bringe på markedet

skjæringspunkt

blomstringstid

serveringsbrett

segmentering

forandring til

berøringspunkt

favorisering

tilskjæring

bevisføring

forbrødring

fordringskreditt

mell'færing

helsebringende

omplassering

hardkjøring

mekanisering

klargjøring

omkalfatring

overlevering

koordinering

innskjæring

møykjerring

oppskalering

organisering

modifisering

kansellering

konvertering

kunngjøring

grei skuring

livserfaring

konfundering

manøvrering

manipulering

nedskjæring

konstatering

nittenåring

beundringsverdig

regjeringskontor

tilveiebringe

bringe ut av balanse

forsikringsbrev

rikskringkasting

tilendebringe

beleiringsmaskin

bringe ut av fatning

avføringsmiddel

regjeringsmedlem

unnasluntring

sekstenåring

fertilisering

mishagsytring

intensivering

trettenåring

trollkjerring

livsskildring

sjelevandring

dekomponering

drive omkring

videreføring

feilerindring

rundspørring

halvvokstring

fraksjonering

fragmentering

plantenæring

attåtnæring

diskenspringer

sukkerkavring

resirkulering

fotografering

formalisering

bifallsytring

sammenrøring

gestikulering

teknifisering

proviantering

fjortenåring

baduttspringer

galvanisering

oppbevaringssted

kopieringsoriginal

befordringsmidler

motiveringsfaktor

befordringsmiddel

orienteringsløp

ingen ringere enn

innklamringstegn

bringe til ens kunnskap

bringe over sitt hjerte

klassifisering

bringe til tiggerstaven

ta i forvaring

opinionsytring

demoralisering

indoktrinering

verdiforringelse

ha i erindring

utporsjonering

diskriminering

rehabilitering

livserindringer

gjennomføring

ørkenvandring

gjeninnføring

økonomisering

sammenfiltring

implementering

utefakturering

skandalisering

ekstrapolering

servicenæring

innvandringsstopp

blomstringsperiode

reise kjerringa

forsikringskontrakt

reorganiserings

blodoverføring

akklimatisering

systematisering

avhjelp bedring

tertiærnæring

differensiering

erindringsforskyvning

fysisk fostring

sinnsforvirring

dobbeltkjøring

effektivisering

inntektsbringende

slentre omkring

nyttårsfeiring

omstrukturering

halvromsfæring

fremmedgjøring

forhindringsmelding

hundromsfæring

overeksponering

håndteringsautomat

ta seg tæring av

mengderegulering

rengjøringsassistent

avfallssortering

voksenopplæring

Dagens næringsliv

frigjøringsbevegelse

desentralisering

karnevalsfeiring

bringe inn for høyere rett

tankeoverføring

programmeringsspråk

utkrystallisering

programerklæring

i vill forvirring

overdramatisering

motta utfordringen

konseptualisering

markedsregulering

gå en i næringen

industrialisering

forandring til det bedre

globaliseringspolitikk

mangfoldiggjøring

plass i regjeringen

fengslig forvaring

overdimensjonering

bringe til vedkommendes kunnskap

komme i berøring med

ta imot utfordringen

gi falsk forklaring

legge vandringsstaven ned

eller noe deromkring

sette tæring etter næring

fedrelandsbegeistring

gjenkalle i erindringen

tjenesteytende næring

revkorallrevringformet korallrevøy

som julekvelden på kjerringa

som kan styre sin begeistring

malus - tillegg i forsikringspremie
© Wild Wild Web 2012