Synonymer.no

rimelig

Meningsgruppe: 1

adekvat

akseptabel

anslagsvis

anstendig

antakelig

antatt

anvendelig

autentisk

bare

behersket

bekvem

beleilig

berettiget

besindig

beskjeden

beskjedlig

besparende

betenksom

betenkt

betimelig

billig

bra

brukbar

bøyelig

comme il faut

demokratisk

direkte

edruelig

egnet

ettergivende

fair

favorabel

fin

folkelig

for en slikk og ingenting

fordelaktig

fordomsfri

fordragelig

formodentlig

formålstjenlig

fornuftig

forsiktig

forsonlig

forstandig

forståelig

fredsommelig

føyelig

gjennomførlig

gjørlig

god

godkjent

godtakbar

godtkjøps

gunstig

gyldig

heldig

hensiktsmessig

holdbar

horvelig

human

høvelig

i borgerlig tid

ikke verst

imøtekommende

instinktiv

instinktmessig

intelligent

klarsynt

kledelig

klok

korrekt

kysk

lagom

lav

lavpris

lavpristilbud

like

likefrem

likelig

logisk

lugom

lydig

med rette

medgjørlig

mild

moderat

mulig

myk

måteholden

måtelig

mør

naturlig

nett

nitid

noenlunde

normal

nærliggende

nøktern

nøysom

omgjengelig

opptenkelig

overkommelig

passabel

passe

passelig

passende

pertentlig

plan

planmessig

plausibel

presumptiv

prisbillig

pyntelig

på sin plass

pålitelig

rank

rasjonell

resonnabel

rett

rett og slett

rettferdig

rettsindig

rettskaffen

rettvis

riktig

rund

saliggjørende

salomonisk

sann

sannsynlig

sikker

simpelthen

sindig

skjellig

skjønnsom

som seg hør og bør

som står til troende

sunn

sømmelig

tarvelig

tenkelig

teoretisk

til røverkjøp

til spottpris

tilbørlig

tilforlatelig

tilfredsstillende

tillitvekkende

traust

trofast

trolig

troverdig

truverdig

tverr

tålelig

uhildet

umiddelbar

unnfallende

upartisk

uten

varsom

velbetenkt

veloverveid

velvalgt

vennlig

ventelig

verdig

vettig

vettug

vis

ydmyk

å vente

ærlig

økonomisk

Meningsgruppe: 2

begripelig

Meningsgruppe: 3

liten

ringe


Andre relevante treff:

urimelig

rimeligvis

rimelighet

urimelighet

holde for rimelig

falle på sin egen urimelighet
© Wild Wild Web 2012