Synonymer.no

rim

Meningsgruppe: 1

akrostikon

allitterasjon

bokstavrim

canzone

dikt

dråpa

eklog

elegi

epopé

epos

flokk

gasel

haiku

halvrim

heksameter

hyrdedikt

idyll

kvad

kvede

lausavise

limerick

lyrikk

madrigal

mesostikon

nokturne

nødrim

ode

pastorale

poem

poesi

prolog

prosadikt

rimeri

salme

sang

serenade

sonett

stavrim

telestikon

vers

visesang

xenie

Meningsgruppe: 2

fabel

fantasi

historie

løgn

oppspinn

Meningsgruppe: 3

fjøl

pinne

slang

spile

Meningsgruppe: 4

aksel

barre

bom

hamle opp med en

hevarm

holde en i sjakk

holde en stangen

holme

lekte

list

mast

motstå

raft

raje

skåte

sleis

slind

spak

sperre

spildre

sprot

sprøtt

spø

stang

stokk

tro

trøe

vagle

vol

våg


Andre relevante treff:

rime

grim

rimpe

trim

prim

grime

rimeri

prime

prima

primat

trimle

rimelig

rimsmed

primas

vrimle

trimme

primær

primasj

rime med

Rimfakse

rimtusse

grimete

vrimmel

grimase

strime

derimot

trimaran

primstav

primitiv

grimaser

urimelig

frimodig

Ahriman

krimfull

grimasere

strimmel

kriminell

friminutt

rimeligvis

strimete

rimelighet

stavrim

primadonna

pilgrim

krimskrams

hvorimot

halvrim

nødrim

interim

interims

rimpe sammen

detriment

urimelighet

deprimert

interims-

imprimatur

kriminalfilm

pilegrim

primogenitur

primus motor

reprimande

primitivitet

patrimonium

supprimere

matrimonium

komprimere

kriminalroman

deprimerende

frimerkesamler

kriminalstykke

kolorimetri

pilgrimsferd

diskriminere

eksperiment

bokstavrim

pilegrimsferd

diskriminering

eksperimentere

primus inter pares

eksperimentell

skjære grimaser

holde for rimelig

falle på sin egen urimelighet
© Wild Wild Web 2012