Synonymer.no

rikt

Meningsgruppe: 1

all round

allsidig

fasettert

komplisert

mangesidig

mangfoldig

multilateral

nyansert

omfattende

rik

sammensatt

utstrakt

variert

versatil

vidtfavnende


Andre relevante treff:

rikte

riktig

strikt

uriktig

gerikt

riktighet

riktignok

beriktige

distrikt

oppriktig

rikt utrustet

uoppriktig

restriktiv

distrikts-

beriktigelse

moteriktig

oppriktighet

oppriktig talt

restriktivitet

være riktig

følgeriktig

distriktsområde

ikke riktig klok

følgeriktighet

ikke riktig navla

ikke riktig navlet
© Wild Wild Web 2012