Synonymer.no

revne

Meningsgruppe: 1

apertur

avtrekk

avtrykk

beit

bor

bresje

brest

brist

briste

brudd

bule

bulk

dal

djupål

dump

fals

far

fordypning

forsenkning

fuge

fure

fòr

får

gap

gatt

glap

glenne

glipe

glugge

gløtt

grav

grop

grotte

grugg

hakk

hol

hule

hull

hulning

høl

ilegg

infeksjon

innfallsport

kannelyre

klare

klyss

krater

kulp

lakune

lekk

lekkasje

linje

ljore

lomme

luke

lysning

medfar

mellomrom

munning

munnstykke

nisje

not

nupp

nåløye

passasje

pløye

pore

punktering

reik

reit

renne

rifle

rift

rille

risse

rukke

ruptur

rynke

råk

senkning

sjakt

skrell

skrukk

skål

skår

sluse

smette

smotte

spalte

splitt

spor

sprekk

sprik

stekk

stikk

strime

svart hull

sår

søkk

tomrom

trakt

ujevnhet

utetthet

vak

ventil

vinding

vindu

åpning

øye

Meningsgruppe: 2

blessure


Andre relevante treff:

løsrevne

skrevne ord

skaperevne
© Wild Wild Web 2012