Synonymer.no

revers

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

akt

aktstykke

anvisning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

bakover

baktropp

bilag

brev

charter

diplom

dokument

dossier

gjeldsbevis

gjeldsbrev

holograf

i revers

ihendehaverpapir

note

papir

patent

side

sirkulære

skjøte

skrift

skriftstykke

skriv

tilbake

Meningsgruppe: 2

bakside

rygg

ryggtavle

Meningsgruppe: 3

høydedrag


Andre relevante treff:

reversere

i revers

reversibel

irreversibel

bakstreversk
© Wild Wild Web 2012