Synonymer.no

rettvis

Meningsgruppe: 1

aktverdig

berettiget

billig

bra

demokratisk

fair

fordomsfri

god

hederlig

honnett

likelig

med rette

pålitelig

real

redelig

rett

rettferdig

rettlinjet

rettsindig

rettskaffen

retttenkende

rimelig

salomonisk

solid

tilbørlig

uhildet

upartisk

ærlig
© Wild Wild Web 2012