Synonymer.no

rettskrenkelse

Meningsgruppe: 1

bedrag

brøde

delikt

forbrytelse

forgåelse

forseelse

illgjerning

lovbrudd

lovovertredelse

misgjerning

mørkets gjerning

mørkets gjerninger

straffbar handling

udåd

ugjerning
© Wild Wild Web 2012