Synonymer.no

rettsindig

Meningsgruppe: 1

berettiget

billig

bra

demokratisk

fair

fordomsfri

god

likelig

med rette

rett

rettferdig

rettskaffen

rettvis

rimelig

salomonisk

tilbørlig

uhildet

upartisk
© Wild Wild Web 2012