Synonymer.no

rettferdig

Meningsgruppe: 1

fortjent

frukten av ens strev

opparbeidet

retterlig

Meningsgruppe: 2

akseptabel

aktverdig

anstendig

bare

beføyet

begripelig

begrunnet

berettiget

billig

bra

demokratisk

direkte

fair

fordomsfri

fornuftig

forsvarlig

god

hederlig

honnett

klok

like

likefrem

likelig

med rette

nøktern

objektiv

passende

plan

pyntelig

på sin plass

pålitelig

rank

real

redelig

rett

rett og slett

rettlinjet

rettsindig

rettskaffen

retttenkende

rettvis

riktig

rimelig

saklig

salomonisk

simpelthen

skjellig

skyldig

solid

sømmelig

tilbørlig

tverr

uhildet

umiddelbar

upartisk

uten

uten persons anseelse

ærlig

Meningsgruppe: 3

ikke berettiget


Andre relevante treff:

urettferdig

rettferdighet

urettferdighet

rettferdiggjøre

rettferdiggjørelse

rettferdiggjøre seg
© Wild Wild Web 2012