Synonymer.no

rettesnor

Meningsgruppe: 1

alminnelig

anordning

anvisning

avgjørelse

beslutning

bestemmelse

bibel

bruksanvisning

dekret

desisjon

diktat

direktiv

edikt

eksempel

foranstaltning

forbilde

form

forordning

forskrift

forskrifter

fundas

føresegn

gjennomgå

gjennomsnitt

grunnregel

grunnsetning

hustavle

håndbok

i regelen

indeks

instruks

kanon

kjennelse

klausul

kodisill

kokebok

ledestjerne

ledetråd

leveregel

lov

lovbestemmelse

maksime

manual

mest

metode

modell

mål

målestokk

mønster

norm

ofte

ordensregler

ordinans

ordning

paragraf

policy

praksis

prejudikat

presedens

prinsipp

påbud

regel

reglement

regler

regulativ

resept

reskript

retningslinje

retningslinjer

skikk

skjema

som regel

standard

statutt

ukas

vanligvis

vedtekt

veiledning

åtgjerd

Meningsgruppe: 2

korrektiv
© Wild Wild Web 2012