Synonymer.no

rette seg etter

Meningsgruppe: 1

adlyde

avløse

danse etter vedkommendes pipe

etterfølge

etterkomme

etterleve

følge

følge med

føye

gjøre som én blir fortalt

holde

holde seg etterrettelig

høre

høre etter

iaktta

la seg lede av

lyde

lystre

lytte

oppfylle

overholde

parere

respektere

ta seg ad notam

ta til etterretning

underkaste seg

underordne seg
© Wild Wild Web 2012