Synonymer.no

rette

Meningsgruppe: 1

avers

banke ut

benke

bildeside

billedside

fasade

forside

framside

fremside

front

førsteside

føye

jenke

omslag

perm

ranke

recto

rett

rettside

spenne

strekke

utside

ytterside

Meningsgruppe: 2

arrangere

Meningsgruppe: 3

henlede

henvende

innsikte

innstille

legge an

sikte inn

stille

Meningsgruppe: 4

beriktige

bruke rødblyant

bøte

forbedre

ordne

retusjere]

Meningsgruppe: 5

anbringe

applikere

belegge

bendsle

binde

bolte

feste

fiksere

forankre

hefte

knytte

koble

montere

nagle

sammenføye

spikre

tjore

Meningsgruppe: 6

bearbeide

endre

forandre

forrykke

forvandle

lage om

legge om

modifisere

omarbeide

omdanne

omforme

omformulere

omkalfatre

omskape

omstille

reformere

retusjere

revidere

tillempe

transformere

transponere

veksle

vende


Andre relevante treff:

drette

trette

brette

prette

rettelig

rette ut

rettelse

gretten

retterbot

anrette

rette seg

avrette

retterlig

rette

berette

rettesnor

sprette

rette opp

rette mot

rette inn

utrette

heretter

rettersted

spretten

trettende

brette ut

rettergang

beretter

deretter

opprette

innrette

subrette

forrette

henrette

ensrette

drette opp

trettekjær

grettenpeis

utrettelig

innrettet

rette ryggen

irettesette

forurette

rette blikket

sprette opp

oppdrette

med rette

utadrettet

trettenåring

målrettet

henrettelse

uforrettet

opprettelse

tilrettelagt

underrette

tilrettevise

rette seg etter

portrettere

innrette seg

innberette

irettesettende

irettesettelse

underrettet

skarpretter

forurettelse

tilrettelegge

uopprettelig

tilrettelegger

rette en takk til

rette blikket mot

underrette om

etterrettelig

tilrettevisning

tilrettelegging

i rette øyeblikk

gjenopprette

rette søkelyset mot

uetterrettelig

bakoverrettet

gå i rette med

fremoverrettet

velunderrettet

vise til rette

legge til rette

innrette seg ordne seg

i sitt rette element

ha det rette grep på

få en irettesettelse

ligge til rette for

finne seg til rette

hjertet på rette sted

finne seg til rette i

holde seg etterrettelig

være i sitt rette element

med hjertet på rette sted
© Wild Wild Web 2012