Synonymer.no

rett

Meningsgruppe: 1

adgang

admisjon

akseptabel

aksess

anerkjent

anledning

ansett

atkomst

autorisasjon

autoritet

bare

beføyelse

beføyet

begripelig

bemyndigelse

bent

bent frem

berettigelse

berettiget

bestemmelse

bestemthet

billig

bortvise

brukbar

butt

demokratisk

direkte

domstol

dyktighet

egnet

eksakt

embetsverk

fagmessig

fair

fair play

faktisk

falsk

feilfri

finne seg til rette i

fint

flott

forbud

fordelaktig

fordomsfri

fordring

forlangende

formålstjenlig

fornuft

forpliktelse

fullgod

fullmakt

gagnlig

gjøre krav på

god

godt

grei

grunnlag

gunstig

gyldighet

ha rett til

heftelse

hevde

hjemmel

horv

i ett strekk

i orden

innpass

instinktiv

jurisdiksjon

juss

justis

justitia

kodeks

kompetanse

korrekt

krav

kreve

kunne

like

likefrem

likelig

lov

lovbestemmelse

lovverk

lønn som fortjent

løyve

makt

med rette

medhold

myndighet

måtehold

nekte adgang

nemesis

non stop

norm

nyttig

paragraf

passasje

passende

perm

plan

plikt

plutselig

positivt

presis

privilegium

prokura

på direkten

på sin plass

påbud

rak

rakt

rank

regel

ren

renstemt

rett og slett

rettferd

rettferdig

rettferdighet

rettighet

retts

rettsindig

rettskaffen

rettsvitenskap

rettvis

riktig

rimelig

rimelighet

rådighet

salomonisk

sann

sannsynlighet

servitutt

simpelthen

skikket

skjel

skjellig

skrå

skvær

statutt

stikk

strak

strake veien

straks

stump

tilbørlig

tilfredsstillende

tilgang

tilgodehavende

tillatelse

tilpasse

tjenlig

treffende

tribunal

tverr

tverrhogd

ubrutt

ubøyd

uhildet

umiddelbar

upartisk

uten

verdifull

verdig

åpen

øyeblikkelig

Meningsgruppe: 2

bra

Meningsgruppe: 3

brød

forpleining

fortæring

furasje

fôr

føde

fødemiddel

kost

levnetsmiddel

mat

matvare

niste

noe i livet

næringsmiddel

proviant

spise

traktement

traktering

vått eller tørt


Andre relevante treff:

retts

rette

brett

urett

trett

retting

rettvis

prette

brette

rett ut

drette

trette

rett

rettfrem

rettløs

rettidig

rettleie

rettelse

adrett

rett ned

idrett

rette ut

rettelig

gretten

rettside

rettferd

rettlede

sprett

rettslig

barett

egrett

rettssak

rette inn

rette mot

rette på

stretto

rette seg

rette opp

rett vest

rett fram

anrette

utrette

rett frem

tretthet

retterbot

avrette

berette

sprette

rettsmord

rettighet

rettkjent

rettesnor

rettsløs

retterlig

retrett

rettskraft

rettlinjet

pudrett

rettmessig

opprett

ordrett

rettleiing

lydrett

rettferdig

rettstvist

rettergang

rettsindig

spretten

trettende

rettersted

rett-tidig

heretter

enerett

forrett

brette ut

deretter

beretter

rettigheter

retthaversk

innrette

rett besett

henrette

forrette

rettsgyldig

subrette

berettige

drette opp

rettskaffen

opprette

ensrette

rettledning

libretto

borettslag

oppdrett

rettsformann

smårett

sigarett

retttenkende

ha urett

rettskraftig

rett-troende

urettmessig

rettsstridig

urettferdig

rette ryggen

lasarett

asylrett

loddrett

trettekjær

normrett

innrettet

utrettelig

vannrett

taburett

portrett

irettesette

berettiget

sprettball

grettenpeis

særrett

rettskrivning

rettmessighet

forurette

rettstilfelle

rette blikket

rett og slett

med rette

sprette opp

oppdrette

rettferdighet

idrettsmann

brettkjører

brettseiling

rett-tenkende

trettenåring

stigbrett

uforrettet

berettigelse

uberettiget

livstrett

råderett

rettskaffenhet

etterrett

rettsvitenskap

rettskrenkelse

utadrettet

regelrett

ha rett til

idrettsplass

henrettelse

målrettet

malebrett

opprettelse

irettesettelse

rette seg etter

opprettholde

irettesettende

tilrettevise

portrettere

innrette seg

tilrettelagt

berettige til

innberette

rett som det er

urettferdighet

allegretto

urettmessighet

underrette

rett som det var

uopprettelig

rettferdiggjøre

skarpretter

uregelrett

forurettelse

idrettsskytter

vinkelrett

åndedrett

til rett tid

fargebrett

tilrettelegge

underrettet

rett vest

livstretthet

rette blikket mot

tilrettelegger

rette en takk til

opphavsrett

rett kjøl

førsterett

springbrett

tilrettelegging

sprett i vassfat

underrette om

bokstavrett

tilrettevisning

etterrettelig

livets rett

rettferdiggjørelse

i rette øyeblikk

gjenopprette

rettferdiggjøre seg

rette søkelyset mot

har særrett

uetterrettelig

bakoverrettet

toppidrettsmann

gå i rette med

selvråderett

legge brett

velunderrettet

jåleportrett

ikke berettiget

på ett brett

strafferettslig

fremoverrettet

rett utenfor stuedøren

vise til rette

rett ut så lang man er

av ball sprett

gjøre urett mot

stemmeberettiget

legge til rette

innrette seg ordne seg

serveringsbrett

i sitt rette element

rett til hjertet på

ha det rette grep på

ligge til rette for

få en irettesettelse

snakke rett fra leveren

sted for oppdrett

eksistensberettigelse

i samme åndedrett

finne seg til rette

førstefødselsrett

hjertet på rette sted

finne seg til rette i

holde seg etterrettelig

la nåde gå for rett

være i sitt rette element

med hjertet på rette sted

bringe inn for høyere rett

følelse for hva som er rett og galt
© Wild Wild Web 2012