Synonymer.no

resong

Meningsgruppe: 1

dyktighet

Meningsgruppe: 2

bondevett

bonsens

common

common sense

dømmekraft

erfaring

erkjennelse

fatteevne

folkevett

fornuft

forstand

innsikt

intelligens

klokhet

klokskap

kløkt

kunnskap

kyndighet

logos

omdømme

omløp

omtanke

ratio

skarpsindighet

skjønn

sunn sans

vett

visdom

viten
© Wild Wild Web 2012