Synonymer.no

resept

Meningsgruppe: 1

bot

botemiddel

formel

frase

halmstrå

hjelp

hjelpekilde

hjelpemiddel

løsning

medisin

oppskrift

redning

remedium

råd

sammensetning

uttrykk

utvei

Meningsgruppe: 2

diktat

Meningsgruppe: 3

anvisning

forordning

forskrift

hustavle

instruks

reglement

regler

rettesnor


Andre relevante treff:

reseptiv

preseptor

preseptorisk
© Wild Wild Web 2012