Synonymer.no

representant

Meningsgruppe: 1

agent

ambassadør

antikvar

avis

avløser

befullmektiget

bindeledd

bud

budbærer

butikkdame

butikkeier

butikkmann

chargé

chargé d'affaires

delegert

deputert

diplomat

distribusjon

dørselger

ekspeditrise

ekspeditør

emisjon

emissær

envoyé

ferdemann

folkevalgt

forhandler

forkjemper

formidler

forsvarer

fullmektig

gesandt

grossist

guvernør

handelsreisende

kassadame

kjøpmann

kolportør

kommisjonær

kommissær

konsul

kontakt

kurer

landhandler

leder

legat

mandatar

marketenter

mekler

mellommann

misjonær

målbærer

målsmann

nuntius

ombud

oppmann

organ

parlamentær

passasjer

profet

reisende

salgsrepresentant

selger

sendebud

sendemann

stand-in

stattholder

stedfortreder

stemme

stortingsmann

stortingsrepresentant

stråmann

stuntman

styremedlem

suppleant

talerør

talsmann

telefonselger

tillitsmann

tillitsvalgt

tilsynsmann

utsending

varamann

vikar

vise-

visekonge

vår mann

Meningsgruppe: 2

en stemme

Meningsgruppe: 3

eksponent

type


Andre relevante treff:

representantskap

salgsrepresentant

stortingsrepresentant
© Wild Wild Web 2012